הלוואות לנפגעי גל השריפות

כאן בשבילכם – סיוע פיננסי בזמן אמת

הלוואות ללא ריבית בסך של עד 25,000 ש"ח לישראלים אשר ביתם נפגע בגל השריפות

רוצים לעזור? תרמו עכשיו לקרן הייעודית לנפגעי השריפות!

מי אנחנו?   האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית (ע.ר.) הינה הארגון היהודי הגדול ביותר בעולם למתן הלוואות ללא ריבית. עד כה הלוותה האגודה כמיליארד שקלים לעשרות אלפי משפחות בישראל, פעילות המבוססת במלואה על כספי תרומות.

מה אנו מציעים?   הלוואה ללא ריבית בסכום של עד 25,000 ₪ לישראלים אשר בתיהם נפגעו במהלך השריפות. החזרת ההלוואה תיעשה בהוראת קבע, בפריסה של 100 ₪ לחודש במהלך ששת החודשים הראשונים, ולאחר מכן בהחזרים של 400 ₪ לחודש, ללא ריבית וללא הצמדה.

איך מגישים בקשה להלוואה?   קוראים את ההנחיות במלואן כפי שמופיעות למטה, ממלאים את טופס הבקשה ושולחים אותו אלינו סרוק, יחד על כל המסמכים הנלווים המפורטים בהנחיות, לכתובת ifla@freeloan.org.il (ניתן לשלוח גם לפקס 02-5669504). לאחר קבלת הבקשה נציג מטעם האגודה ייצור עמכם קשר על מנת להסביר את המשך התהליך.

 

התנאים וההנחיות לקבלת הלוואה ללא ריבית:

 1. זכאים להגיש בקשה ישראלים אשר ביתם נפגע במהלך גל השריפות של נובמבר 2016.
 2. על מגישי הבקשה להיות אזרחים תושבי הארץ עד גיל 67.
 3. למגישים הכנסה משפחתית חודשית של 3,000 ₪ עד 15,000 ₪ נטו עם וותק של שנה במקום העבודה. במידה ומבקשי ההלוואה עצמאיים יש לצרף אישור מרואה חשבון או יועץ מס על הכנסה נטו ל-12 החודשים האחרונים.
 4. כיצד מגישים בקשה להלוואה?
  • בקשה להלוואה תיבדק רק אם תוגש בטופס של האגודהלחצו כאן לטופס בקשת ההלוואה.
  • יש לצרף לבקשה אישור רשמי על הנזק לדירה במהלך השריפות (מטעם המשטרה / העירייה / מכבי האש / שמאי רשמי  וכו').
  • יש לצרף צילומי תעודות זהות (כולל ספחים) של מגישי הבקשה, תלוש משכורת אחרון ו/או אישורים של כל ההכנסות (כולל קצבאות).
  • יש לרשום פרטי עָרֵב אחד, שהינו בגיל 22 עד 67. הערב חייב להיות בעל הכנסה קבועה בסך של לפחות 3,000 ₪ נטו לחודש וותק של שנה באותו מקום עבודה (צילומי ת"ז ותלושי משכורת של הערב יידרשו בהמשך).
  • את הטופס יש לשלוח למשרדי האגודה בדואר אלקטרוני לכתובת ifla@freeloan.org.il או בפקס 02-5669504. רק טופס שימולא בשלמותו יובא לדיון.
 5. מבקשים שחשבונם בבנק מוגבל או היה מוגבל בעבר יוכלו להגיש בקשה רק אם עברה שנה מיום הסרת ההגבלה. מי שפשט רגל או שיש נגדו תיק בהוצל"פ פתוח או סגור או שרשומה אזהרה במערכת הבנקאית פסול מלהיות לווה או ערב.
 6. מבקשים שהגישו בקשה להלוואה אחרת דרך האגודה, או עדיין בעלי הלוואה בתוקף, אינם יכולים להגיש בקשה להלוואה נוספת או להיות ערבים. כמו כן ערב לא יכול להיות לווה עד סיום החזר ההלוואה. בעל ואישה אינם יכולים להיות ערבים זה לזה, או לאותה ההלוואה, או לשתי הלוואות בו זמנית. לווים וערבים אינם יכולים להיות בעלי יחס של מעסיק ושכיר, וגם לא לגור באותה הכתובת. בעל הכנסה מקצבת ביטוח לאומי פסול מלהיות ערב.
 7. הועדה רשאית לאשר או לדחות כל בקשה בלי לנמק.
 8. לא תינתן תשובה טלפונית אלא תשובה בדואר/דוא"ל בלבד.
 9. אחרי אישור הבקשה ישלח מכתב עם הוראות ותנאים מפורטים ושטר חוב למבקשי ההלוואה.
 10. החזרת ההלוואה תיעשה בהוראת קבע, בפריסה של 100 ₪ לחודש במהלך ששת החודשים הראשונים, ולאחר מכן החזרים של 400 ₪ לחודש.
 11. דמי טיפול חד-פעמי ישולמו בעת קבלת ההלוואה, כפי שיפורט במכתב האישור.
 12. החזרים שלא יכובדו על ידי הבנק יחייבו את הלווה בתשלום עמלה.

מעוניינים לקבל הלוואה ללא ריבית וללא כוכבית?

לטופס בקשת סיוע פיננסי לנפגעי גל השריפות – לחצו כאן

לתרומה מוכרת במס לחצו כאן