קריטריונים ודרישות להלוואות עסקיות

רגע לפני שמבקשים הלוואה לעסק!

כמה דברים שחשוב לך לדעת…

 • האגודה לא תדון בבקשת לעסקים שלא עומדים בקריטריונים שלה.
 • ההלוואות מיועדות לעסקים קטנים – עסק שהמחזור החודשי שלו לא עולה על 150,000 ₪.
 • גיל המועמד 67-22.
 • מועמד שקיבל הלוואה מהאגודה וטרם החזיר את כל החוב, או מועמד שחתם כערב על הלוואה שטרם שולמה, לא יכול להגיש בקשה להלוואה חדשה.
 • האגודה לא תלווה יותר מ-180,000 ₪ מצטבר לכל מועמד.
 • כל עסק חייב לפתוח תיק במע"מ.
 • כל עסק חייב להגיש תכנית עסקית כחלק מהבקשה. (ראה רשימת מסמכים הנדרשים)
 • כל מועמד בעל חשבון בנק מוגבל בעבר יצטרך לחכות שנה ממועד הסרת ההגבלה. כל מי שבעבר פשט רגל או שיש לו תיק פתוח בהוצאה לפועל, או עם רישום שלילי נגדו במערכת הבנקאות, לא יוכל לקבל הלוואה או לחתום בתור ערב.
 • ועדת ההלוואות אינה מתכנסת בקביעות. החלטות הוועדה מועברות בכתב יום לאחר הדיון, עם העתק לארגון המפנה (מט”י או אחר).
 • קבלת הלוואה ממקור אחר, אינה מונעת קבלת הלוואה מהאגודה. אם קיימת הלוואה ממקור אחר יש לצרף מסמכים המאשרים את קבלת הלוואה ותנאיה.
 • ועדת אישור הלוואות איננה מפרטת את הסיבות לאישור או לשלילה של בקשת ההלוואה ולא לגבי סכום ההלוואה. ערעורים בנושא ההחלטה לא יתקבלו. לאור עומס הפניות יתכן ותקופת ההמתנה לקבלת תשובה תתארך עד חודשיים ימים. אנו עושים את מיטב המאמצים לקצר תקופה זו.
 • לאחר אישור ההלוואה על המועמד למלא את כל ההוראות בכתב ובעל פה לגבי חתימת כל הניירת והוראת הקבע, בהתאם להוראות האגודה.
 • על הלווה להגיע באופן אישי למשרד האגודה כדי להשלים את הליכי ההלוואה.