הלוואות לעמותות רשומות

נותנים את הגב, לאלו שנותנים את הלב

הלוואה ללא ריבית עבור עמותות רשומות ללא מטרת רווח

שלושה דברים שעמותות צריכות לדעת על ההלוואות שלנו

 1. ההלוואות מיועדות למוסדות ציבוריים ולעמותות ללא מטרת רווח המספקים שירותים לציבור בתחום הרווחה, החינוך, הבריאות, ומטרתה היא קניית ציוד הכרחי למוסד או עמותה, או כהלוואת גישור.
 2. ההלוואות הן עד 25,000 ש”ח
 3. החזר ההלוואה יתבצע דרך הוראת קבע בנקאית חודשית.

איך מגישים בקשה?

על העמותה הרשומה להציג את המסמכים האלה:

 • אישור מרשם העמותות
 • אישור על מעמד של מוסד ציבורי
 • אישור מרשות המס של חשבון תקין והנהלת חשבונות עפ”י חוק עסקות של גופים ציבוריים
 • שובר מאוזן מבוקר של השנה הקודמת ושובר מאוזן מאושר (אך לא מבוקר) של השנה הנוכחית
 • דו”ח Obligo מעודכן של חשבונות הבנק, נכון לתאריך הגשת הבקשה להלוואה
 • אישור חתימות מורשי חתימה של העמותה, הערבים לכל ההלוואה
 • הסבר על יסודות/רקע העמותה ומטרת ההלוואה
 • פרטים ספציפיים על מקורות הכנסה של העמותה
 • אומדן עלות הציוד שהעמותה מתכוונת לקנות עם ההלוואה
 1. טופסי בקשת מועמדות יוגשו על גבי טופס מקורי של IFLA או על גבי טופס שהורד מאתר  IFLA,יחד עם צילומים ברורים של המסמכים לעיל. שימו לב: רק בקשות מלאות יטופלו!
 2. על מבקשי ההלוואה לצרף לטופס הבקשה המחאה בסך של 20 ש”ח (סכום זה אינו מוחזר), לפקודת “האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית”, עבור בדיקת תקינות חשבון הבנק.
 3. ועדת ההלוואות רשאית לאשר או לשלול כל בקשה ולהחליט על סכום ההלוואה, בלי לתת סיבה להחלטתה.

ההלוואה אושרה – ומה עכשיו?

 • לאחר אישור ההלוואה יישלח ללווים מכתב המפרט הוראות ותנאים. תשובות לא יימסרו בטלפון. על הלווים לפעול בהתאם לכל ההוראות, חתימת ערבים וכו'.
 • לאחר אישור ההלוואה יש להחתים על הטופס הרלוונטי שני ערבים, מגיל 22 עד 67 (ערבים מעל גיל 67 לא יתקבלו). ניתן להחתים את הערבים במשרדנו, באחד מסניפי הבנק הבינלאומי או בכל סניף של דואר ישראל, כמפורט בהוראות הרצופות לאישור ההלוואה.
 • בעל חשבון בנק מוגבל בעבר יצטרך לחכות שנה ממועד הסרת ההגבלה. פושט רגל או מי שרשומים נגדו תיק בהוצאה לפועל, או אזהרה במערכת הבנקאות, לא יוכל להיות לווה או ערב.
 • מועמד או לווה נוכחי לא יכול להיות ערב. ניתן להיות ערב להלוואה אחת בלבד בו בזמן. בני זוג לא יכולים להיות ערבים זה לזה, או לאותה הלוואה. ערבים ולווים אינם יכולים להיות מאותה כתובת, ובעלי הכנסה מקצבת ביטוח לאומי פסולים מלהיות ערבים.
 • דמי טיפול חד פעמי ישולמו בעת מתן הלוואה, כפורט במכתב האישור.
 • החזרים שלא יכובדו על ידי הבנק יחייבו את הלווה בתשלום עמלה.

מעוניינים לקבל הלוואה ללא ריבית וללא כוכבית? 

להורדת טופס הבקשה להלוואה עם כל ההסברים לחץ כאן