לצרכי אימוץ ילדים וטיפולי פוריות

סיוע שמרחיב את המשפחה ואת הלב

הלוואות לאימוץ מחו”ל, פונדקאות, וטיפולי פוריות

ההלוואות מיועדות לאזרחי ישראל תושבי הארץ, המאמצים ילד מחו”ל בהתאם לחוק האימוץ, פונדקאות או טיפולי פוריות. הלוואות הן בין 20,000 -30,000 ש”ח ומוחזרות  בהוראת קבע בנקאית, בפריסה שווה בין 300 – 600 ש"ח לחודש, לפי שיקול דעת האגודה בהתאם להכנסה משפחתית נטו.

מי זכאים להלוואה?

 1. המועמד צריך להיות בין הגילים 22-67
 2.  המועמד צריך להרוויח  3,000 עד  15,000 ש”ח נטו לחודש (משפחתי), עם העסקה רצופה של שנה לפחות באותו מקום עבודה. במידה ומבקש ההלוואה עצמאי יש לצרף אישור מרואה חשבון או יועץ מס על הכנסה נטו ל-12 החודשים האחרונים.
 3. מבקשים המקבלים הבטחת הכנסה או קצבת ילדים או קצבת נכות או קצבת שארים או קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי, רשאים להגיש בקשה להלוואה בתנאי שהקצבה הינה בסך של לפחות 3,000 ש"ח בחודש.
 4. אברך כולל ומשפחתו רשאים להגיש בקשה בתנאי שלבת הזוג יש הכנסה מוצהרת של לפחות 3,000 ₪ לחודש.
 5. סכום ההלוואה נע בין 30,000-20,000 ש”ח.
  הכנסה משפחתית חודשית (נטו) גובה ההלוואה מספר ערבים
  ₪3,000 עד ₪8,000 עד 20,000 ₪ 2
  ₪3,000 עד ₪8,000   +4 ילדים בבית עד 25,000 ₪ 2
  ₪8,001 עד ₪15,000 עד 25,000 ₪ 2
  ₪8,001 עד ₪15,000  +4 ילדים בבית עד 30,000 ₪ 2

איך מגישים בקשה?

 1. רק טופס שימולא בשלמותו וישלח בדואר רגיל או בדואר רשום או בדואר שליחים יובא לדיון.
 2. בקשה למועמדות צריכה להיות מוגשת על גבי טופס מקורי של האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית או על גבי טופס שהורד מאתר האגודה, יחד עם צילומים של תעודות הזהות (כולל ספחים), תלושי משכורת אחרונים ו\או אישורים של כל ההכנסות (כולל קצבות ומלגות) של שני בני הזוג, פרטי הבנק של החותמים, ומסמכים הנוגעים להליך האימוץ/הפונדקאות/טיפולי הפוריות לפי שמפורט למטה. רק בקשות שלמות למועמדות יעברו.
  • לאימוץ – יש לצרף הסכם חתום או הסדר פורמלי חתום ע"י נציג של אגודה לאימוץ, הצעת מחיר, מכתב מימון המסביר איך יממנו את יתרת ההוצאה מעבר להלוואת האגודה.
  • לפונדקאות – יש לצרף אישור מעו"ד על חוזה עם אם פונדקאית, אישור הצעת מחיר, מכתב מימון המסביר איך יממנו את יתרת ההוצאה מעבר להלוואת האגודה.
  • לטיפולי פוריות – לצרף אישור מהרופא, אישור הצעת מחיר מגורם מוסמך רפואי, אישור השתתפות מקופ"ח או מכל מקור אחר אם יש, מכתב מימון המסביר איך יממנו את יתרת ההוצאה מעבר להלוואת האגודה.
 3. קבלת ההלוואה מותנית בחתימת שני ערבים. על הערבים להיות בין הגילאים 22 – 67. על הערבים להיות בעלי הכנסה חודשית של לפחות 3,000 ש”ח נטו ובעלי ותק של מעל 12 חודשים במקום העבודה. (צילומי תלושי משכורת ות"ז של הערבים ידרשו בהמשך)
 4. מועמד או לווה נוכחי אינו יכול להיות ערב, וכן ערב לא יכול להיות לווה עד סיום ההלוואה. כל אדם יכול לחתום על הלוואה אחת בלבד באגודה – או כלווה או כערב. בני זוג לא יכולים להיות ערבים זה לזה, או לאותה הלוואה, ולא יכולים להיות ערבים לשתי הלוואות בו זמנית. ערבים ולווים אינם יכולים להיות מאותה הכתובת, ובעלי הכנסה מקצבת ביטוח לאומי פסולים מלהיות ערבים. שכיר אינו יכול להיות ערב למעסיקו, וכמו כן, מעסיק אינו יכול להיות ערב לשכיר שלו.
 5. בעל חשבון בנק מוגבל בעבר יצטרך לחכות שנה ממועד הסרת ההגבלה. פושט רגל או מי שרשום נגדו תיק בהוצאה לפועל או שרשום נגדו אזהרה במערכת הבנקאות, לא יוכל להיות לווה או לחתום בתור ערב.
 6. בקשות למועמדות צריכות להיות מוגשות יחד עם צ’ק או צ’ק בנקאי (שאינו בר החזר) של 20 ש”ח לזכות “האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית” עבור בדיקת תקינות חשבון הבנק של המועמד.
 7. וועדת ההלוואות רשאית לאשר או לשלול כל בקשה ולבחור את סכום ההלוואה, ללא הצגת סיבה להחלטתה.

ההלוואה אושרה – ומה עכשיו?

 1. לאחר אישור ההלוואה, מכתב המפרט הוראות, תנאים ושטר חוב. הלווה יהיה חייב להגיע למשרדינו. תשובות  לא יימסרו בטלפון. הלווה צריך לפעול בהתאם לכל ההוראות לגבי חתימת ערבים וכל שאר התנאים.
 2. אחרי שהלוואה מאושרת, ערבים צריכים לחתום על הטופס הרלוונטי. ערבים יכולים לחתום במשרדינו או בכל סניף של בנק לאומי או בכל סניף של דואר ישראל על פי ההוראות הספציפיות הבאות יחד עם ההודעה של אישור ההלוואה.
 3. החזר ההלוואה יתבצע דרך הוראת קבע, בפריסה של  34 – 67 תשלומים (בין 300 ל-600 ש”ח), לפי שיקול דעת האגודה ובהתאם להכנסה המשפחתית נטו.
 4. דמי טיפול חד פעמי ישולמו בעת מתן הלוואה, כמפורט במכתב האישור.
 5. הלווה יחויב לכסות עלויות שירות עבור כל תשלום שמוחזר ע”י הבנק.

 

מעוניינים לקבל הלוואה ללא ריבית וללא כוכבית?

לטופס בקשת מועמדות לחצו כאן