ילדים ומבוגרים עם צרכים מיוחדים ורפואיים

לאלו שזקוקים לנו יותר מכל

הלוואה ללא ריבית לילדים ולמבוגרים עם צרכים מיוחדים

אנחנו באגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית מבינים את הקשים הרבים בהם נתקלים יחידים ומשפחות של אנשים עם צרכים מיוחדים שגרים איתם בבית. ההלוואות שלנו מיועדות במיוחד לאזרחי ישראל, משפחות שמגדלים ילד (תחת לגיל 21) בבית, עם צרכים מיוחדים, או למבוגרים עם מגבלות.

אנחנו כאן בשבילכם!

הלוואות האגודה מיועדות לרכישת ציוד חיוני ותרופות שאינם בסל הבריאות, במימון ניתוחים, שיפוץ בית לנכה בהשתתפות ביטוח לאומי ועוד.

סכום ההלוואה נע בין  30,000-20,000 ש”ח, כאשר ההלוואות מוחזרות בהוראת קבע בנקאית, בפריסה שווה בין 300 – 600 ש"ח לחודש, לפי שיקול דעת האגודה בהתאם להכנסה משפחתית נטו.

הכנסה משפחתית חודשית (נטו) גובה ההלוואה מספר ערבים
₪3,000 עד ₪8,000 עד 20,000 ₪ 2
₪3,000 עד ₪8,000   +4 ילדים בבית עד 25,000 ₪ 2
₪8,001 עד ₪15,000 עד 25,000 ₪ 2
₪8,001 עד ₪15,000  +4 ילדים בבית עד 30,000 ₪ 2

מספר התשלומים ייקבע בהתאם לסכום ההלוואה, ההכנסה של הלווה, ולאחר ייעוץ עם IFLA .

עבור מי ההלוואות שלנו מיועדות?

א. ההלוואות מיועדות לאנשים או להורים בין הגילאים 22 – 67 של ילדים עם צרכים מיוחדים, כגון:

 1. נכות פיזית קבועה
 2. חירשות
 3. עיוורון
 4. פיגור שכלי
 5. שיתוק מוחין
 6. גידולים
 7. מחלות ילדות כרוניות הזקוקות לטיפול יומי, המשבשות התפתחות נורמלית
 8. אוטיזם
 9. ילדות  ADHD
 10. מומים מולדים המשבשים פיתוח תפקוד נורמלי, הזקוקים לטיפול רפואי או פרה-רפואי יוצא דופן.

ב. מבוגרים עם מגבלות פיזיות שמתגוררים בבית יכולים גם הם להגיש בקשה להלוואה לצרכים הקשורים לנכות, כגון ציוד עזר וכו’. החלטות מתקבלות בכל מקרה לגופו.

תנאים נוספים להגשת בקשה

 1. ההלוואות מיועדות לאזרחי ישראל תושבי הארץ
 2. המועמדים יהיו בעלי שכר של  3,000–15,000 ש”ח נטו לחודש (משפחתי), עם העסקה רצופה של שנה לפחות באותו מקום עבודה. במידה ומבקשי ההלוואה עצמאיים יש לצרף אישור מרואה חשבון או יועץ מס על הכנסה נטו ל-12 החודשים האחרונים.
 3. מבקשים המקבלים הבטחת הכנסה או קצבת ילדים או קצבת נכות או קצבת שארים או קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי, רשאים להגיש בקשה להלוואה בתנאי שהקצבה הינה בסך של לפחות 3,000 ש"ח בחודש.
 4. אברך כולל ומשפחתו רשאים להגיש בקשה בתנאי שלבת הזוג יש הכנסה מוצהרת של לפחות 3,000 ₪ לחודש.

איך מגישים בקשה להלוואה?

 1. רק טופסי הלוואה מלאים – טופס מקורי של האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית או טופס שהורד מאתר האינטרנט של האגודה – יטופלו.
 2. על המועמד למלא בטופס הבקשה את מטרת ההלוואה. אם ההלוואה מיועדת לרכישת ציוד, על הטופס לכלול הצעת מחיר ואישור משרד הבריאות המשתתף במימון הציוד, כמו גם פירוט השלמת המימון. אם ההלוואה היא לרכישת מכונית, בציון מחיר, יש לצרף אישור השתתפות המוסד לביטוח לאומי, פרטי הרישום של המכונית הקודמת ומכתב מימון המסביר איך תממנו את יתרת ההוצאה מעבר להלוואה מהאגודה.
 3. על המועמדים למלא את טופס הבקשה במלואו ולצרף את המסמכים האלה:

‏א.     צילומים ברורים של תעודות הזהות של בן הזוג המבקש והילד (כולל הנספח ושמות ותאריכי לידה של הילדים)

‏ב.     אישור רפואי על נכות עם אבחון רפואי

ג.      צילום של תלוש המשכורת האחרון של מבקש ההלוואה ו/או אישורים של כל ההכנסות (כולל קצבות ומלגות) של שני בני הזוג והילד ומילוי פרטי הבנק של נותן הוראת הקבע

‏ד.     אישור על קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי (וקצבת ניידות, אם רלוונטי)

‏ה.       פרטי הערבים הפוטנציאלים

 1. קבלת ההלוואה מותנית בחתימת שני ערבים, שהינם בין הגילאים 22 – 67. על הערבים להיות בעלי הכנסה חודשית של לפחות 3,000 ש”ח נטו ובעלי ותק של מעל 12 חודשים במקום העבודה. (צילומי תלושי משכורת ות"ז של הערבים ידרשו בהמשך)
 2. מועמד או לווה נוכחי אינו יכול להיות ערב, וכן ערב לא יכול להיות לווה עד סיום ההלוואה. כל אדם יכול לחתום על הלוואה אחת בלבד באגודה – או כלווה או כערב. בני זוג לא יכולים להיות ערבים זה לזה, או לאותה הלוואה, ולא יכולים להיות ערבים לשתי הלוואות בו זמנית. ערבים ולווים אינם יכולים להיות מאותה הכתובת, ובעלי הכנסה מקצבת ביטוח לאומי פסולים מלהיות ערבים. שכיר אינו יכול להיות ערב למעסיקו, וכמו כן, מעסיק אינו יכול להיות ערב לשכיר שלו.
 3. בעל חשבון בנק מוגבל בעבר יצטרך לחכות שנה ממועד הסרת ההגבלה. פושט רגל או מי שרשומים נגדו תיק בהוצאה לפועל, או אזהרה במערכת הבנקאות, לא יוכל להיות לווה או ערב.
 4. בקשת מועמדות להלוואה יוגשו בצירוף סך של 20 ש"ח בצ’ק או במזומן (על אחריותכם) לזכות “האגודה הישראלית להלוואות ללא-ריבית”, עבור בדיקת תקינות חשבון הבנק הנוכחי של המועמד. סכום זה אינו מוחזר.
 5. רק טופס שימולא בשלמותו וישלח בדואר רגיל או בדואר רשום או בדואר שליחים יובא לדיון.
 6. ועדת ההלוואות רשאית לאשר או לשלול כל בקשה, או לקבוע סכום ההלוואה מבלי לנמק.

ההלוואה אושרה – ומה עכשיו?

 1. לאחר אישור ההלוואה יישלח למבקש ההלוואה מכתב המפרט הוראות, תנאים ושטר חוב. הלווה יהיה חייב להגיע למשרדינו. תשובות לא יימסרו בטלפון. על המועמד לפעול בהתאם לכל ההוראות לגבי חתימת ערבים וכל שאר התנאים.
 2. על המבקש/ת לציית לכל ההוראות, הן לגבי החתמת הלווים והן לגבי החתמת הערבים. גרוש/ה, אלמן/ה, חד הורי/ת, רווק/ה חייבים להחתים את אחד הערבים על כתב התחייבות שיצורף. ניתן להחתים ערבים במשרדנו, בבנק הבינלאומי, בכל סניף של בנק הדואר או ע"י עו"ד כמפורט בהוראות הרצופות לאישור. לווה או ערב או קרוב משפחה ממדרגה ראשונה (בן/בת זוג, הורה, בן/בת ואחרים שהינם עו"ד / עובדי בנק אינם יכולים לאשר חתימות של עצמם או של אחרים בשטר חוב.
 3. דמי טיפול חד פעמי ישולמו בעת מתן הלוואה, כמפורט במכתב האישור.
 4. החזרי הלוואה שלא יכובדו על ידי הבנק יחייבו את הלווה בתשלום עמלה.

מעוניינים לקבל הלוואה ללא ריבית וללא כוכבית?

להורדת טופס בקשת מועמדות לחצו כאן