הלוואות למשפחות וליחידים

כאן בשבילכם ברגע הנכון

הלוואות למשפחות ויחידים

אתם ניצבים בפני הוצאה בלתי צפויה? עומדים בפני שיפוץ הדירה? או אולי זקוקים לאוויר פיננסי לנשימה?

עוגן הקרן להלוואות ללא ריבית מעניקה לכם סיוע אמיתי, בלי אותיות קטנות, ובלי כוכביות!

מי יכולים להגיש בקשה להלוואה?

אזרחי ישראל תושבי הארץ זכאים להגיש בקשה להלוואה ללא ריבית במידה והינם בעלי הכנסה משפחתית חודשית מוכחת של 3,000 ₪ עד 15,000 ₪ נטו, עם רצף של 12 החודשים האחרונים במקום העבודה.

כל מבקש המקבל הבטחת הכנסה או קצבת ילדים או קצבת נכות או קצבת שארים או קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי, רשאי להגיש בקשה להלוואה בתנאי שהקצבה הינה בסך של לפחות 3,000 ש"ח בחודש.

אברך כולל ומשפחתו רשאים להגיש בקשה בתנאי שלבת הזוג יש הכנסה מוצהרת של לפחות 3,000 ₪ לחודש.

גיל המועמדים להלוואות ללא ריבית 22 – 67.

בנוסף, יש צורך בערבים שלהם הכנסה של 3,000 ₪ נטו לפחות לחודש ורצף של 12 החודשים האחרונים באותו מקום עבודה.

לוח החזרי ההלוואה מוסכם מראש עם הלווה, לפי שיקול דעת האגודה בהתאם לגובה ההכנסה וסכום ההלוואה. ההחזרים נעים בין 34 ל-67 תשלומים חודשיים (בסך של 300 – 600 ש"ח לתשלום). החזרת ההלוואה נעשית בהוראת קבע.

לידיעתכם, כל תשלום שחוזר אלינו יינתן/ימוחזר ללווה אחר שממתין להלוואה, ולכן חשוב להחזיר את ההלוואה במועדים שנקבעו בהסדר התשלומים.

הכנסה משפחתית חודשית (נטו) גובה ההלוואה מספר ערבים
3,000 ₪ עד 8,000 ₪ עד 20,000 ₪ 2
₪3,000 עד ₪8,000   +4 ילדים בבית עד 25,000 ₪ 2
₪8,001 עד ₪15,000 עד 25,000 ₪ 2
₪8,001 עד ₪15,000  +4 ילדים בבית עד 30,000 ₪ 2

איך פונים אלינו?

ניתן לבדוק את כלל סוגי ההלוואות שאנו נותנים (הלוואות אישיות והלוואות עסקיות). מועמד שמתאים לקריטריונים של אחד הסוגים יכול להוריד את דף הקריטריונים מהאתר וכן את טופס הבקשה להלוואה המתאימה ולהדפיסם. מי שלא משתמש באינטרנט יכול להגיע למשרדי עוגן הקרן להלוואות ללא ריבית:  רח' רבקה 29 תלפיות, ירושלים,  או לבקש דרך שיחת טלפון שנשלח את הטפסים אליהם. (טלפון: 02-5300777 פקס: 02-5669504)

אחרי מילוי הטופס יש לשלוח אותו אל: עוגן – הקרן להלוואות ללא ריבית  , ת"ד 10424, ירושלים 9110401

אז מה מצרפים?

להלן רשימת המסמכים שיהיה עליכם לצרף:

–     צילום ברור של תעודת הזהות (עם הנספחים עם כתובות ושמות ותאריכי לידה של הילדים) של המבקש ושל בן/ת הזוג

–     מקורות הכנסה:

 • יש לצרף העתק תלוש המשכורת האחרון חתום בידי המעביד ו/או אישורים של כל ההכנסות (כולל קצבות ומלגות) של שני בני הזוג.
 • עצמאים יצרפו אישור חתום מרואה חשבון או יועץ מס על ההכנסה נטו ל-12 החודשים האחרונים.

–     פרטי הבנק: שם בנק, מס’ סניף, מס’ חשבון

–     פרטי הערבים: נא למלא את מלוא הפרטים של שני הערבים בטופס הרלוונטי. על הערבים להיות מגיל 22 עד 67 והם חייבים להיות בעלי הכנסה קבועה בסך של לפחות 3,000 ש"ח נטו לחודש וותק של שנה באותו מקום עבודה. (צילומי תלושי משכורת ות"ז של הערבים ידרשו בהמשך)

אנא קראו את הקריטריונים לעיל, על מנת למנוע אי הבנה ועיכוב מיותר. פירוט הנהלים המדויקים מופיע בדף הקריטריונים של כל סוג הלוואה. טופס שלא ימולא על כל פרטיו לא יובא לדיון. אין לשלוח בקשות בפקס.

לגבי כל הבקשות למועמדות, הוראות, הנחיות וכו' – הנוסח העברי הוא המחייב ומשמש בסיס לכל מה שנכתב בשפות אחרות.

דברים שחשוב לכם לזכור!

 1. רק טופס שימולא בשלמותו וישלח בדואר רגיל או בדואר רשום או בדואר שליחים יובא לדיון.
 2. בעל חשבון בנק מוגבל או מוגבל בעבר יצטרך לחכות שנה ממועד הסרת ההגבלה. פושט רגל או מי שרשומים נגדו תיק בהוצאה לפועל, או אזהרה במערכת הבנקאות, לא יוכל להיות לווה או ערב.
 3. מועמד או לווה  נוכחי אינו יכול להיות ערב, וכן ערב לא יכול להיות לווה עד סיום ההלוואה. כל אדם יכול לחתום על הלוואה אחת בלבד לעוגן – או כלווה או כערב. בני זוג לא יכולים להיות ערבים זה לזה, או לאותה הלוואה, ולא יכולים להיות ערבים לשתי הלוואות בו זמנית. ערבים ולווים אינם יכולים להיות מאותה הכתובת, ובעלי הכנסה מקצבת ביטוח לאומי פסולים מלהיות ערבים.  שכיר אינו יכול להיות ערב למעסיקו, וכמו כן, מעסיק אינו יכול להיות ערב לשכיר שלו.
 4. הועדה רשאית לאשר או לדחות כל בקשה ולקבוע את סכום ההלוואה מבלי לנמק.
 5. לא תינתן תשובה טלפונית אלא תשובה בדואר רגיל בלבד.
  אחרי אישור הבקשה, ישלח מכתב עם הוראות ותנאים מפורטים ושטר חוב למבקש/ת.
  דמי טיפול חד פעמי ישולמו בעת מתן הלוואה, כמפורט במכתב האישור.
 6. החזרים שלא יכובדו על ידי הבנק יחייבו את הלווה בתשלום עמלה.

מעוניינים לקבל הלוואה ללא ריבית וללא כוכבית?

מעוניינים לקבל הלוואה ללא ריבית וללא כוכבית?

לטופס בקשת מועמדות לחצו כאן