הלוואות לזוגות צעירים

אתכם בהתחלות חדשות

הלוואה ללא ריבית לזוגות צעירים 

באגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית אנו מחבקים את הזוגות הצעירים המתמודדים מול הוצאות רבות בשלב כה קריטי בחייהם. ההלוואות מיועדות לזוגות ישראליים מתחת לגיל 35, בסכום של עד 30,000 ש”ח, כאשר החזר ההלוואה יתבצע דרך הוראת קבע, בפריסה של בתשלומים חודשיים (בין 300 ל-600 ש”ח), לפי שיקול דעת האגודה בהתאם להכנסה המשפחתית נטו.

מי זכאי להלוואה?

 1. הלוואה תינתן לבני זוג נשואים, אזרחי ישראל תושבי הארץ, מגיל 22 עד 35, אשר הינם בוגרי צבא או שירות לאומי
 2. ההלוואה תינתן למועמדים שחתומים על חוזה קניית דירה עם הסכם משכנתא
 3. על המועמדים להציג מסמך שמראה כי הם גרים בדיור זמני, או אישור מהוריהם שהם גרים איתם
 4. המועמדים יהיו בעלי שכר של  3,000–20,000 ש”ח נטו לחודש (משפחתי), עם העסקה רצופה של שנה לפחות באותו מקום עבודה. במידה ומבקשי ההלוואה עצמאיים יש לצרף אישור מרואה חשבון או יועץ מס על הכנסה נטו ל-12 החודשים האחרונים.
 5. מבקשים המקבלים הבטחת הכנסה או קצבת ילדים או קצבת נכות או קצבת שארים או קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי, רשאים להגיש בקשה להלוואה בתנאי שהקצבה הינה בסך של לפחות 3,000 ש"ח בחודש.
 6. אברך כולל ומשפחתו רשאים להגיש בקשה בתנאי שלבת הזוג יש הכנסה מוצהרת של לפחות 3,000 ₪ לחודש.
 7. סכום ההלוואה הוא לפי הטבלה למטה:
  הכנסה משפחתית חודשית (נטו) גובה ההלוואה מספר ערבים
  3,000 ₪ עד 12,000 ₪ עד 25,000 ₪ 2
  12,001 – 20,000 ₪ עד 25,000 ₪ 2
  12,001 ₪ עד 15,000 ₪ עם לפחות 2 ילדים מתחת לגיל 18 עד 30,000 ₪ 2
  15,001 ₪ עד 20,000 ₪ עם לפחות 4 ילדים מתחת לגיל 18 עד 30,000 ₪ 2

איך מגישים בקשה?

1. טופסי בקשת מועמדות יוגשו על גבי טופס מקורי של האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית או על גבי טופס שהורד מאתר האגודה, יחד עם המסמכים האלה:

 • צילומים ברורים של תעודת הזהות של שני בני הזוג (יחד עם נספחי הכתובות ושמות ותאריכי לידה של הילדים)
 • תלוש משכורת אחרון של שני בני הזוג ו/או אישורים של כל ההכנסות (כולל קצבות ומלגות) של שני בני הזוג
 • חוזה קניית דירה
 • הסכם משכנתא מהבנק
 • פרטי הבנק של נותן הוראת הקבע
 • חוזה שכירות או אישור של ההורים שהזוג גר איתם
 • מסמכים המוכיחים סיום שירות מלא בצה”ל או בשירות הלאומי או בשירות האזרחי
 • פרטי שני ערבים, מגיל 22 עד 67 (ערבים מעל גיל 67 לא יתקבלו). על הערבים להיות בעלי הכנסה חודשית של 3,000 שקל נטו ובעלי ותק של מעל 12 חודשים במקום העבודה. (צילומי תלושי משכורת ות"ז של הערבים ידרשו בהמשך)

רק טפסים מלאים יטופלו

2. על מבקשי ההלוואה לצרף לטופס הבקשה המחאה בסך של 20 ש”ח (סכום זה אינו מוחזר), לפקודת “האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית”, עבור בדיקת תקינות חשבון הבנק

3. ועדת ההלוואות רשאית לאשר או לשלול כל בקשה, או לקבוע סכום ההלוואה מבלי לנמק.

דברים שחשוב לכם לזכור!

 1. רק טופס שימולא בשלמותו וישלח בדואר רגיל או בדואר רשום או בדואר שליחים יובא לדיון.
 2. בעל חשבון בנק מוגבל או מוגבל בעבר יצטרך לחכות שנה ממועד הסרת ההגבלה. פושט רגל או מי שרשומים נגדו תיק בהוצאה לפועל, או אזהרה במערכת הבנקאות, לא יוכל להיות לווה או ערב.
 3. מועמד או לווה  נוכחי אינו יכול להיות ערב, וכן ערב לא יכול להיות לווה עד סיום ההלוואה. כל אדם יכול לחתום על הלוואה אחת בלבד באגודה – או כלווה או כערב. בני זוג לא יכולים להיות ערבים זה לזה, או לאותה הלוואה, ולא יכולים להיות ערבים לשתי הלוואות בו זמנית. ערבים ולווים אינם יכולים להיות מאותה הכתובת, ובעלי הכנסה מקצבת ביטוח לאומי פסולים מלהיות ערבים.  שכיר אינו יכול להיות ערב למעסיקו, וכמו כן, מעסיק אינו יכול להיות ערב לשכיר שלו.
 4. לא תינתן תשובה טלפונית אלא תשובה בדואר רגיל בלבד.

ההלוואה אושרה – ומה עכשיו?

 1. לאחר אישור ההלוואה יישלח ללווים מכתב המפרט הוראות, תנאים ושטר חוב. הלווה יהיה חייב להגיע למשרדינו. תשובות לא יימסרו בטלפון. על הלווים לפעול בהתאם לכל ההוראות, חתימת ערבים וכו'
 2. לאחר אישור ההלוואה יש להחתים על הטופס הרלוונטי את שני הערבים. ניתן להחתים את הערבים במשרדנו, באחד מסניפי הבנק הבינלאומי או בכל סניף של דואר ישראל, כמפורט בהוראות הרצופות לאישור ההלוואה
 3. דמי טיפול חד פעמי ישולמו בעת מתן הלוואה, כמפורט במכתב האישור
 4. החזרים שלא יכובדו על ידי הבנק יחייבו את הלווה בתשלום עמלה

מעוניינים לקבל הלוואה ללא ריבית וללא כוכבית?  

לטופס בקשת מועמדות לחצו כאן