בנק חברתי ללא מטרות רווח

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית מקימה בנק חברתי ללא מטרות רווח, הראשון מסוגו בישראל, על מנת לספק אשראי ושירותים פיננסיים נוספים במחירים נמוכים.

אשראי במחיר בר השגה אינו נגיש עבור רבות מהמשפחות בישראל, כמו גם לעסקים קטנים. עד היום הלוותה האגודה כספים שהתקבלו מתרומות בלבד. בשלב הראשון שיושק במהלך ,2018 הבנק החברתי יקבל פקדונות ממשקיעים חברתיים וילווה אותם לצרכים חברתיים שונים בריבית נמוכה. המטרה בהמשך היא מתן שירותים בנקאיים במחירים ברי-השגה למגוון מגזרים בציבור הישראלי.

קרן אימפקט

ישנו ציבור רחב בישראל הסובל מגישה מוגבלת לשירותי בנקאות ואשראי מסורתיים, וכתוצאה מכך נדחק לשוליים הכלכליים ומידת השתתפותו בכלכלת המדינה מוגבלת. האשראי המוצע לעסקים קטנים וזעירים על ידי הבנקים הוא בהיקף מצומצם ובמחיר גבוה. זוגות צעירים מתקשים לגייס את ההון העצמי הנדרש לדירתם הראשונה.

מפאת הקושי של אותן אוכלוסיות נרחבות לקבל אשראי באמצעות הלוואות רגילות, עליהן לתמרן ולעיתים אף לפנות לשוק האפור.

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית החלה בהקמת מוסד בנק חברתי, ראשון מסוגו בישראל, אשר נועד להגדיל משמעותית את היצע האשראי בר ההשגה ולענות על צרכים של אוכלוסיות שונות ובעיות קשות בנגישות לאשראי בישראל. היעד הסופי הוא מתן מגוון של שירותים פיננסיים לאוכלוסיות שונות, מעבר לפקדונות והלוואות.

השלב הראשון יהיה הקמת קרן אימפקט (Impact Fund). עד היום הלוותה האגודה כספים שהתקבלו מתרומות בלבד. קרן האימפקט תעצים מאוד את יכולותיה הקיימות של האגודה ע”י שימוש בכספים שיגיעו מהשקעות חברתיות (Impact Investments) באופן שיביא להנגשת אשראי לאוכלוסיות שעד כה היו מודרות משוק האשראי ובכך להשפעה משמעותית על שוק האשראי בישראל. המוסד הפיננסי החברתי יהיה הזדמנות למשקיעים חברתיים לבצע השקעת אימפקט, כך שיוכלו לקדם נושאים חברתיים חשובים תוך קבלת החזר של השקעתם.

קרן האימפקט תשחק תפקיד מרכזי ביצירת מרחב פיננסי-חברתי חדש בישראל אשר יעצים את הנגישות הפיננסית לציבור רחב של בעלי הכנסות נמוכות ובינוניות ויזמים קטנים לאשראי בר השגה.

איך זה עובד

משקיעים חברתיים משקיעים בקרן האימפאקט סכום של לפחות מליון דולר (כ- 3.6 מליון ש”ח) בהשקעה לטווח ארוך, המאפשר לקרן האימפקט להשתמש בכסף לשם מתן הלוואות. ככל שההשקעה היא למשך זמן ארוך יותר, כך גדל מימד ההשפעה החברתי, שכן כך יכולה האגודה למחזר את ההשקעה ולהלוות מחדש את הכספים שהוחזרו על ידי הלווים. האגודה תגבה מהלווים ריבית מינימאלית, אשר תכסה את עלות התפעול של הקרן ואת הדיפולט הפוטנציאלי (אי החזר). בסיום תקופת ההשקעה הסכום כולו חוזר למשקיע.

היעד

בשלב זה של היוזמה מתעדת האגודה לגייס 100 מליון ש”ח ממשקיעים אסטרטגיים, ביניהם משקיעים פרטיים, תאגידים ופילנתרופים. אנו שמחים להכריז כי שני משקיעים כבר התחייבו לסכום כולל של 16 מליון דולר (כ- 57 מליון ש”ח) עבור קרן האימפקט.

רוצים ללמוד עוד על קרן האימפקט?
צרו קשר עם מחלקת פיתוח המשאבים שלנו: 

Development@FreeLoan.org.il
02-530-0787